Regler når du skal have nyt tag

29 December 2020 Maya Hindsberg

editorial

Der er nogle regler, du skal følge, når du skal udskifte tagbelægning. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvilke love og regler, du skal følge i dit område.

Du kan evt. læse mere om de forskellige materialer på https://husblog.dk/4-smukke-materialer-til-dit-tag/. Der er dog fire typer af regler og anvisninger, som kan give dig en generel ide om, hvor du skal kigge, og hvad du skal være opmærksom på. Du skal se på bygningsreglementet fra Trafik,-Bygge – Boligstyrelsen, så du får en ide om generelle love og regler. Så er der lokalplaner, som er mere specifikke for dit område, producenternes anvisninger og til sidst brancheorganisationerne.

Generelle krav og regler

Der er nogle generelle krav og regler til tagbeklædningen. Det er f.eks., at det skal kunne modstå vind og skal være sat ordentligt fast til resten af huset. Derudover er der regler for varmeisolering og ventilering, og selvfølgelig skal det også være modstandsdygtig over for fugtskader og brand. Disse krav og regler for tagbelægning gælder også for f.eks. mindre bygninger, så som udhuse, carporte osv.

Lokalplaner og servitutter 

Når du ser på lokalplaner og lignende, skal du være opmærksom på, hvilke regler, der gælder for dit specifikke boligområde. Det er regler om tagbelægningens type og udformning. Det er også her, du vil blive oplyst om, at nogle huse er fredede eller bevaringsværdige, hvilket vil stille krav til, hvad taget skal være lavet af. Hvis dette bliver brudt, kan du risikere at skulle skifte taget.

Anvisninger fra producenter og brancheorganisationer

Producenten vil lave en anvisning om, hvordan deres produkt skal bruges. Hvis ikke de følges, vil garantien på tagbelægningen frafalde, og du står derfor selv med ansvaret, hvis der er sket en fejl. Det er disse anvisninger, som brancheorganisationer bygger videre på. Brancheanvisninger har dog fokus på hele tagkonstruktionen, og ikke bare det enkelte produkt fra en specifik producent.

More articles