Professionel alkoholbehandling – også for børnenes skyld

17 May 2022 Astrid Pedersen

editorial

Er du samlevende med en alkoholiker, og er misbruget begyndt at styre familiens liv? Så kan du med stor fordel læse med i det følgende.

Lad ikke dine børn vokse op i et alkoholiseret hjem

Det er vigtigt at du som den ansvarlige voksne i forholdet træder i karakter og ikke blot lader stå til når det gælder din pårørendes alkoholmisbrug. Dette gælder især hvis der er børn inde i billedet.

Ingen børn bør vokse op under misbrugets tunge åg. Mange videnskabelige studier og undersøgelser peger på en øget tendens til mentale og kognitive problemer hos børn som er vokset op i et misbrugsramt hjem.

Det at en af – eller begge – forældrene lever med et alkoholmisbrug sætter sine tydelige præg på et barn. Børn fra misbruger hjem har større tilbøjelighed til diverse indlæringsvanskeligheder, lige som børnene senere hen i livet ofte vil udvikle psykiske lidelser så som angst eller depression.

alkoholbehandling

Misbruget vil trække spor langt ind i voksenlivet hvor det kan være svært for en person som er vokset op med alkoholiserede forældre at skabe dybe og tætte relationer til andre mennesker. Og i mange tilfælde vil personen udvikle sit helt eget misbrug.

Få hjælp til hele familien hos Behandlingscenter Stien

Det er altså ikke kun for den misbrugsramtes eller for din egen skyld at du bør tage affære. Det er i høj grad også for børnenes skyld.

Hvis du vælger Behandlingscenter Stien som det misbrugscenter der skal varetage din alkoholiserede kæreste eller ægtefælles afvænning kan du og børnene samtidig få tilbudt et familie forløb som er tilrettelagt med henblik på at styrke familiens sammenhængskraft gennem terapi. På den måde kan I alle komme helskindede ud på den anden side, og sammen skabe et helt nyt familieliv uden afhængighed og misbrug.

Du kan læse mere om alkohol afvænning og familie behandlings forløb på https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/.

More articles