Lad dig indlægge til en effektiv alkoholbehandling

16 May 2022 Astrid Pedersen
image

editorial

Er du en af de mange tusind danskere som lever med et problematisk forbrug af alkohol? Så bør du rette op på dette gennem en effektiv alkoholbehandling.

Gå i alkoholbehandling – for familiens skyld

Hvis du er i tvivl om hvorvidt en alkoholbehandling er umagen værd bør du tænke på din familie. Børn, som vokser op i et misbrugsramt hjem, vil uvægerligt få det svært. Det er ved videnskabelige undersøgelser påvist at børn hvis ene forælder eller måske begge er alkoholikere vil have øget tendens til indlæringsvanskeligheder, og samtidig være mere tilbøjelige til at udvikle mentale lidelser så som for eksempel angst og depression.

alkoholbehandling

I voksenlivet vil disse børn få vanskeligt ved at danne meningsfulde relationer. Og mange af børnene vil selv ende i et afhængigheds betinget misbrug.

Derfor er det utroligt vigtigt at du retter op på dit liv – ikke bare for din egen skyld, men også for dine børns ve og vel. Hvis du ikke gør det løber du en kæmpe risiko på deres vegne, og gør dig selv skyldig i børnenes lave livskvalitet. Du bør opsøge professionel hjælp til afvænning, og det hurtigst muligt.

Det er vigtigt at du vælger en behandling som har en høj succes rate så du minimerer risikoen for tilbagefald. Og hvis du ønsker at familien skal have det fulde udbytte af din alkoholbehandling kan du med stor fordel udse dig et behandlingscenter som tilbyder sideløbende familie behandlings forløb.

Hos Behandlingscenter Stien kan du få tilbud om alkoholbehandling med indlæggelse og intensiv terapi i et forløb af en varighed på omtrent fem uger. Samtidig vil din kæreste eller ægtefælle og jeres børn blive tilbudt et familie forløb hvor børnene kan få mulighed for at snakke om de svære emner med en professionel terapeut.

Du kan læse mere, og kontakte Behandlingscenter Stien for yderligere information om behandling af alkoholmisbrug via hjemmesiden behandlingscenter-stien.dk.

More articles