Hjælp til virksomhedens økonomi hos erfaren revisor

03 December 2019 Astrid Pedersen

editorial

Er du nystartet eller etableret virksomheds ejer, og leder du efter en dygtig fagperson, som kan varetage din virksomheds økonomiske interesser? Så kan du læse mere i det nedenstående.

Hvad laver en revisor?

En statsautoriseret revisor beskæftiger sig i de allerfleste tilfælde med rådgivning af virksomheder i alle størrelser og på alle virksomhedens stadier – fra oprettelse til afvikling.

En af revisorens fremmeste opgaver er at gennemgå virksomhedens årlige regnskab og på baggrund heraf udfærdige en rapport, som synliggør alle forhold omkring virksomhedens økonomi for såvel skattemyndighederne som over for diverse interessenter. Det rådgivningsmæssige aspekt af revisorens arbejde handler primært om optimering af virksomhedens finanser, både når det handler om skat og når det kommer til investeringer eller omstruktureringer.

En revisor kan fungere som din sparring partner, når din virksomhed skal konsolideres, splittes op, eller måske endda opkøbes af en større virksomhed. Du kan altid regne med, at din revisor er fuldt opdateret med de gældende regler og regulativer inden for dette område – og at du får den mest kompetente og professionelle vejledning, når du vælger at rådføre dig med en revisor.

Hvor finder jeg en dygtig revisor i Viborg?

Der er mange fordele forbundet ved at vælge en revisor, som residerer tæt på din bopæl eller på din virksomhed. Har du behov for at holde møder med din revisor, er der ikke tale om en dagsrejse – og selv om videokonferencen er opfundet, er det meget rart med lidt personlig face time. Leder du efter en pålidelig revisor i Viborg eller nærmeste omegn, kan du for eksempel aflægge Revisionsfirmaet Borregaard & Maagaard en visit. Hos Revisionsfirmaet Borregaard & Maagaard kan du få hjælp og assistance til de mest basale bogholder og revisor opgaver under eet og samme tag, uanset din virksomheds størrelse og karakter. Du kan læse mere på borregaard-maagaard.dk

More articles