Forskellige typer af boringer

28 January 2022 Steffen Petersen

editorial

Der findes boringer i mange forskellig slags, og der kan være forskel på om man skal anmelde arbejdet eller søge om tilladelse hos eksempelvis kommunen. Hvornår man så skal hvad, afhænger af den type boring man skal have lavet. Herunder vil vi komme ind på nogen af de forskellige typer boringer man muligvis skal have foretaget.

diamantboring

Snegleboring

Snegleboring kan godt være et forvirrende begreb, men frygt ej for her får du en forklaring. En snegleboring er faktisk en hel almindelig form for boring, den bliver brugt mange steder. Snegleboring er hvor man borer ned i det øverste jordlag med, det er til formål at finde jordprøver i områder med en speciel type af jord eller hvis man skal finde ud af hvilket elementer ens jord består af.

Diamantboring

Diamantboring omhandler boring, hvor man borer i hårde elementer, det kan være elementer som asfalt, beton, eller andre elementer for at komme ind til rør eller ledninger. Det kræver god præcision og en rolig hånd, så derfor er det en god ide at kontakte en professionel for at få foretaget sådan en boring. Det bliver typisk anvendt til når man skal bygge huse eller til at lave gode ledning, rør eller kabelføringer med.

Brøndboring

Brøndboringer er faktisk ligesom ordet betegner, boringer af brønde. Det er typisk virksomheder der udfører denne slags boring, så det lever op til de krav omkring regler der er til denne slags boring. Så hvis man ønsker at få lavet en brønd så stilles der krav til hvordan dette udføres, da det kan forurene grundvandet. Det kan også bruges til at fjerne eksisterende brønde, hvis de ikke tages i brug længere. Hvis man ønsker denne slags boring anbefales det at du kontakter en professionel til at udfører dette stykke arbejde, da det er et speciale man skal tage en længere uddannelse for at foretage.

More articles