Find de bedste medarbejdere gennem et vikarbureau

23 May 2022 Astrid Pedersen

editorial

Hvis du i din virksomhed har påtaget dig en stor kontrakt, og dermed sagt ja til at gennemføre et projekt som kræver mange kloge hoveder og hænder, overvejer du sikkert at ansætte nye medarbejdere. Men her bør du overveje om det er klogt at ansætte kandidater med forventninger om permanente fuldtids stillinger.

Det er på ingen måde sikkert at du kan beskæftige de håndværkere, fagfolk, specialarbejdere eller ufaglærte arbejdere som du hyrer ind til et sådant tidsbegrænset projekt. Du kan blive nødt til at afskedige dem på ny når projektet er gennemført – til stor skuffelse for alle parter. Og det er næppe umagen værd.

Hyr din vikar gennem et vikarbureau

Hvis du i stedet vælger at benytte et vikarbureau i forbindelse med ansættelse af midlertidig arbejdskraft er du sikret på alle parametre. De fagpersoner og håndværkere, som står opført i et vikarbureaus emnebank, er 100% indstillet på vikar arbejde. Derfor vil du altid blive præsenteret for top motiverede kandidater der ved hvad de går ind til når du lader et vikarbureau forestå udvælgelse og rekruttering af midlertidige medarbejdere.

vikarbureau

Et professionelt vikarbureau vil benytte sig af den oven for nævnte emnebank til at fremsøge de kandidater som bliver præsenteret for dig. Det vil typisk dreje sig om veluddannede personer med stor ekspertise inden for deres fag og mange års erfaring med vikar arbejde.

Du får således medarbejdere som hurtigt vil kunne finde deres plads i din stab og udføre deres opgaver til UG med kryds og slange. Samtidig behøver du ikke at besvære dig med lønkørsel, ATP, ferie eller pension – det klarer dit vikarbureau for dig. Du betaler blot en samlet pris for den på forhånd aftale periode. Og der vil altid være mulighed for forlængelse.

Du finder de bedste vikarer inden for håndværk og industri hos DK Vikarservice ApS. Læs mere på dkvikarservice.dk.

More articles