Huset og lånet må man ej glemme

31 January 2023 Anders Hansen

Hvis du misligholder dit boliglån, kan det have dyre og langvarige konsekvenser, både på kort og lang sigt. Umiddelbart efter misligholdelsen kan du opleve, at du ikke kan få adgang til yderligere lån eller sikre dig et nyt realkreditlån. Långiveren vil normalt tage retslige skridt mod dig og eventuelt tage ejendommen tilbage; det betyder, at enhver opbygget egenkapital i ejendommen ikke længere er din og vil blive taget fra dig.

På længere sigt kan misligholdelse af dit boliglån skade din kreditværdighed betydeligt, hvilket kan gøre det vanskeligere eller dyrere at købe et hus eller en anden form for lån i fremtiden. Selv hvis det lykkes dig at få et andet lån efter en eventuel tvangsauktionssag, kan der være højere renter forbundet hermed, da långiverne betragter dig som til at være en høj risiko.

At misligholde sit realkreditlån er ikke kun økonomisk skadeligt, men også følelsesmæssigt belastende. Det kan være svært at acceptere, at man ikke længere kan beholde sit hjem, eller at det er blevet taget fra en på en så drastisk måde. Hvis du kæmper med tilbagebetalingen af dit realkreditlån, er det derfor vigtigt at tale med din långiver og søge professionel rådgivning, inden du misligholder lånet. Dette vil forhindre yderligere økonomisk skade og eventuel følelsesmæssig lidelse på både kort og lang sigt.

boligadvokat

Hvad sker der med ens hus, hvis man ikke vedligeholder det?

Hvis du undlader at vedligeholde dit hus eller din ejendom, kan du komme i en endnu mere skadelig situation. Det skyldes, at ikke alene kan dit realkreditinstitut tage retslige skridt mod dig, men også lokale myndigheder og andre styrende organer kan blive involveret, hvis din ejendom bliver en sikkerhedsrisiko.

Hvis myndighederne vurderer, at ejendommen ikke opfylder minimumsstandarderne for sundhed eller sikkerhed, kan du få store bøder eller endda fængselsstraf som følge heraf; i ekstreme tilfælde kan dit hjem også blive dømt og revet ned.

Bagefter må man have fat i en boligadvokat og starte forfra.

More articles