Find din faste elektriker i Horsens

16 December 2020 Astrid Pedersen

editorial

Som husejer er det ikke blot en god idé, men nærmest en nødvendighed, at have god kontakt til relevante fagpersoner og håndværkere. Der kan hurtigt opstå en situation hvor man vil sætte pris på at kende en god autoriseret VVS installatør eller en autoriseret elektriker eller el-installatør som kan rykke ud med kort varsel.

Samtidig er der noget betryggende ved at anvende den samme håndværker i flere anledninger, for eksempel i forbindelse med renovering såvel som i akut opståede nødsituationer. Samtidig er det i særdeleshed vigtigt at kende sine fagpersoner når det brænder på og der springer et vandrør eller strømmen går i hele huset. Ofte hidrører disse problemer nemlig fra de faste el eller VVS installationer i boligen – og dem må du under ingen omstændigheder selv begynde at fifle med.

Arbejde med faste VVS eller elektriske installationer er strengt forbeholdt autoriserede fagfolk. Og det betyder at du, såfremt der opstår et uforklarligt strømsvigt i din bolig, hurtigst muligt skal tage kontakt til din lokale elektriker eller el-installatør.

Kan jeg selv fikse strømmen i min bolig?

Hvis det pludselige strømsvigt skyldes en sikring der er sprunget på grund af spidsbelastning eller slitage kan du selvfølgelig godt selv skifte den defekte sikring selv. Du skal bare huske at slukke for strømmen til de apparater som sidder på pågældende sikrings gruppe, således at de ikke alle sammen tænder på én gang når sikringen er skiftet.

Men er strømmen gået i hele huset, og der ikke er noget tegn på en generel strømafbrydelse i hele området, bør du hurtigst muligt tilkalde en autoriseret elektriker eller el-installatør. Så er det nemlig enten de faste installationer i boligen eller forsyningen af strøm til bygningen den er gal med.

Du finder din lokale autoriserede elektriker og el-installatør i Horsens hos Egebjerg EL A/S – læs mere på egebjerg-el.dk.

More articles